خانه بج سینه ، پلاک و مدال

بج سینه ، پلاک و مدال (13)

نمونه های از پروژه های انجام شده

1_ مات و براق

2_ رنگ خور

3_ پلی استر دار و بدون پلی استر

 

شرکت فولاد خوزستان

تندیس ریختگری

نماد های ملی

نماد های نظامی

شرکت مزدا

ایران ایر

شرکت مزدا

دانشگاه تهران

امنیتی

خلبان های شرکت هواپیمایی ماهان

پرسنل ماهان

کاپیتان های ایران ایر

پرسنل ایران ایر